Bel ve Boyun Fıtıklarına Yaklaşım

Bel ve boyun ağrıları, gelişmiş toplumların önde gelen sağlık sorunlarından olup, tıbbi harcamalar, iş gücü kaybı, fonksiyonel yetmezlik ve sakatlığa neden olarak yaşam kalitesini bozmaktadır. Bel boyun ağrılarının en önemli nedenlerinin başında bu bölgelerdeki omurlar arasında bulunan disklerde oluşan fıtıklar gelmektedir. Tekrarlayan hareketler, aşırı zorlanmalar, duruş bozuklukları, aşırı stres, yanlış pozisyonlarda yapılan fiziksel aktiviteler bel ve boyun bölgesinde fıtıklara yol açabilir.

  Omurun iki tarafındaki aralıklardan çıkarak, kol ve bacaklarımızın hareketini ve duyusunu sağlayan sinirlere bası yapan bu fıtıklar, hangi bölgede oluşmuşsa o bölge ile ilgili bulgular ortaya çıkarır. Eğer bel bölgesinde ise önce bel ağrısı olur, bunu kalça ve bacağa vuran ağrı takip eder.  Ağrı, öne eğilmek, uzun süre oturmak ve hareketsiz ayakta kalmak ile artar. Yine öksürmek, aksırmak ve  hapşırmakla ağrının artması belfıtığını düşündürür .

           Boyun fıtığında ise boyun ağrısı, parmaklara kadar uzanan kol ağrısı, elde uyuşma, karıncalanma,  ağrının yayıldığı kolda kuvvet kaybı ortaya çıkabilir. Bazen beyne giden kan damarlarını etkilediği için baş dönmesi, denge bozukluğu, unutkanlık gibi şikayetler ortaya çıkabilir.

Tanıda öncelikle ağrının başlangıç zamanı, karakteri ve yayılma yerleri iyi sorgulanmalıdır. Hastanın sistemik, nörolojik ve osteopatik  muayenesinin yapılması tanıyı kolaylaştırır, fıtığın şiddeti ve yeri konusunda  fikir sahibi olmamızı sağlar. Gerektiğinde MRI yapılarak tanı netleştirilir.

Bel fıtıklarının % 95 ‘i cerrahi mudahaleye gerek kalmadan yapılan tedavilerle  iyilesebilmektedir.

          Bel ve boyun fıtığı tedavilerinde  Osteopati, Nöralteapi ve Akupunktur bedenin kendi kendini iyileşme yeteneğini (otoregülasyon) açığa çıkarararak, hasarlı dokuların onarımını sağlamakta ve oluşan fıtığın gerilemesini sağlayarak ağrıyı ortadan kaldırmaktadır.